2022


Odborné symposium klinických psychologů

20. PSYCHOTERAPEUTICKÝ VÍKEND V BESKYDECH

se uskuteční ve dnech 23-24.4.2022

s hlavním hostem

Mgr. Hanou Vojtovou

s tématem

Trauma v nás a ve světě (2022)

a s dalšími praktickými příspěvky od našich kolegyň a kolegů z regionu k tématům souvisejícím s naší odborností.

V sobotu 23.4.2022 proběhne oblastní shromáždění pobočky.

Zveme zájemce o aktivní účast k PROMÝŠLENÍ SVÝCH TÉMAT

a přihlášení k aktivní účasti do 28.2.2022 a pasivní do 31.3.2022

Jsou možné tyto formáty: přednáška v rozsahu 30-45 minut, sdělení 15 minut, workshop 90 minut.

Akce bude akreditována v rámci systému Celoživotního vzdělávání klinických psychologů.


1. KONFERENČNÍ POPLATEK

  • pro členy AKP ČR pobočka Severní Morava - 500,-

  • pro členy ostatních poboček - 700,-

  • pro nečleny AKP ČR - 1.200,- Kč

  • studenti prezenčního studia - 200,- kč

  • aktivně přednášející – zdarma !!!


Konferenční poplatek je od 30.3.2022 možné uhradit pouze na místě v hotovosti. Děkujeme za pochopení.

2. Přihlášení na ubytování a stravu v hotelu KAM

Ubytování a stravu v Konferenčním centru KAM, Malenovice 146 si objednává každý přihlášený účastník sám.

Ubytovací prostory si můžete prohlednout na adrese www.malenovice.com Nebude-li kapacita dostačující, můžete zkusit ubytování na www.hotelpetrbezruc.cz nebo www.rajskabouda.cz Srdečně se těšíme na setkání s Vámi!

Rada pobočky Severní Morava AKP ČR

Program

Sobota 23.4.2022


12.00 - 13.00 Registrace


13.00-14.30 Malá sdělení o velké psychiatrii (blok PN Opava)

13.00-13.20 Mgr. Adamcová - Zavádění akutní péče v psychiatrii - možnosti a limity

13.20-13.40 Mgr. Patíková - Ochranná léčba u pachatelů závažných trestných činů

13.40-14.00 Mgr. Zedníková - Obtížné momenty seniorského světa

14.00-14.20 PhDr. Koláčková - SIMULACE – když pacient předstírá duševní chorobu


14.30-15.00 Coffeebreak


15.00-16.30 Přednáškový blok I.

15.00-15.45 Mgr. Švancarová - Jak na vlastní pýchu aneb dynamika hříchu

15.45-16.00 PhDr. Antoš - Psycholog - ojetý model, údržba, svépomoc, dostupné nářadí

16.00-16.30 PhDr. Panáček - Provázení rodin s dětmi s autismem


16.30-17.00 Coffeebreak


17.00-18.30 Přednáškový blok II.

17.00-18.30 Dr. Turková, MUDr. Žiak - Otevřený dialog - práce s klientem v krizi


18.30 Večeře


19.30-21.00 Film (projekce) - The Wisdom of Trauma (2021)


Večerní raut


Neděle 24.4.2022


7.30 Snídaně


8.30-10.00 hlavní host:

Mgr. Vojtová - Trauma v nás a ve světě (2022) I. část


10.00-10.30 Coffeebreak


10.30-12.00 hlavní host:

Mgr. Vojtová - Trauma v nás a ve světě (2022) II.část


12.00 Oběd


14.00 – 15.30 hlavní host:

Mgr. Vojtová - Trauma v nás a ve světě (2022) III. část15.30-16.00 Coffeebreak16.00-17.00 Závěrečný blok - schůze pobočky


16.00-17.00 Oblastní shromáždění AKP ČR pobočky Severní Morava (pro nečleny je zpoplatněno 200 Kč) a ukončení sympozia