Malenovice 2019 - program

Sobota 6.4.2019


12.00-13.00 Setkání rady pobočky

13.00-14.30 Oblastní shromáždění AKP ČR pobočky Ostrava, volby do rady


14.30-15.30 Registrace a Coffee break

15.30-17.30 Zahájení odborného sympózia

Kaleidoskop psychologické práce v PNO

 • PhDr. Renata Koláčková úvod (5 min)
 • Mgr. David Teichman: Práce s pachatelem i obětí v jedné osobně- terapie pacienta s psychózou. (15 min)
 • Mgr. David Teichman: Režim otevřeného oddělení pro pacienty s ochrannou léčbou ústavní (15 min)
 • Mgr. Simona Jahodová: Osmička – denní stacionář (15min)
 • Mgr. Karolína Zedníková: Gerontopsychiatrické odd. v PNO (15 min)
 • PhDr. Renata Koláčková: Obět´nebo obviněná (15min)
 • PhDr. Daniel Trubka : V zajetí spoluzávislosti (25 min)
 • MUDr. Libor Chvíla: Nové zřízení KAADD ( Krajská adiktologická ambulance pro děti a dorost v OVA) (15minut)

17.30 Večeře

18.30-20.00

 • Ing. Bogdan Siderek : Změna ogranizační kultury a největší problémy - Jak změnit myšlení lidí, aby začali reálně spolupracovat? A co pak s psychopatama ve vedoucích pozicích? ( workshop 90min)

Neděle 7.4.2019

8.00 Snídaně

9.00-11.00

 • PhDr.Michael Václavík: Psychoterapeutické rozcestníky aneb Čemu v sessi věnovat pozornost ( 60 min)
 • Mgr. Marcela Kvardová, Mgr. Michaela Zlotá: Pracovní skupina z SPC a klinických psychologů (30 min)

11.00-11.30 Coffee break


Neděle 7.4.2019


11.30-13.00 Hlavní host

 • PhDr. Bohumila Baštecká: Krizová intervence : pojetí, užití, vývoj, zasazení mezi ostatní stabilizující postupy

13.00 Oběd

14.30 – 16.00 Hlavní host

 • PhDr. Bohumila Baštecká: Krizová intervence v perspektivě odolnosti: s jedincem, rodinou, společenstvím

16.00-16.30 Coffee break

16.30-18.00

 • Mgr. Martina Pastuchová: Terapeutická práce s hlínou - workshop (90 min)

18.00 Večeře

20.00 Společenský večer se zábavnými hosty

Večerní raut


Pondělí 8.4.2019

8.00 Snídaně

9.00 - 10.30 Hlavní host

 • PhDr. Bohumila Baštecká: Krizová intervence a spolupráce v obci


10.30- 11.00 Coffee break

11.00-12.30

 • Dr. Lenka Turková : Otevřený dialog ( jako způsob práce s lidmi procházející akutní psychosociální krizí) (45 min)
 • Mgr. Lucie Švancarová PhD. : Melodie vnitřního života (15min)
 • Mgr. Markéta Večerková: Závažné duševní onemocnění v kontextu reformy péče o duševní zdraví (15 min)
 • PhDr. Svatopluk Antoš: Jak jsem si to nalinkovali , tak to máme ( možnosti a limity Linky důvěry Ostrava ) ( 15 min)

12.30 Ukončení sympozia a oběd


Odborné symposium klinických psychologů

18. PSYCHOTERAPEUTICKÝ VÍKEND V BESKYDECH

se uskuteční ve dnech 6.4.- 8.4.2019

s hlavním hostem

PhDr. Bohumilou Bašteckou, Ph.D.

k tématu

Krizová intervence

a s dalšími praktickými příspěvky od našich kolegyň a kolegů z regionu k tématům souvisejícím s naší odborností.

V sobotu 6.4.2019 ve 13:30 hodin proběhne

Oblastní shromáždění pobočky a volby do rady pobočky.

Zveme zájemce o aktivní účast k PROMÝŠLENÍ SVÝCH TÉMAT

a přihlášení nejlépe do 28. února 2019

Jsou možné tyto formáty: přednáška v rozsahu 30-45 minut, sdělení 15 minut, workshop 90 minut.

Akce bude akreditována AKP ČR pobočka Severní Morava v rámci systému celoživotního vzdělávání klinických psychologů.

1. KONFERENČNÍ POPLATEK

 • pro členy AKP ČR pobočka Ostrava - 500,- Kč
 • pro členy ostatních poboček - 800,- Kč
 • pro nečleny AKP ČR - 1.200,- Kč
 • studenti prezenčního studia - 400,- Kč
 • aktivně přednášející – zdarma ! (nově)

Na místě či po termínu s manipulačním poplatkem + 300 Kč (tj. od 1.4.2019).

Konferenční poplatek převeďte na bankovní účet AKP ČR pobočka Ostrava: 183295058/0300, v.s. 12019,

do zprávy pro příjemce uveďte své PŘÍJMENÍ + MALENOVICE 2019.

Platbu musí být připsána na účet do 31.3.2019.

Při omluvě do 1. 4. 2019 si organizátoři vyhrazují účtovat 50% storno poplatku, později 100% poplatku za akci.

2. Přihlášení na ubytování a stravu v hotelu KAM

Ubytování a stravu v Konferenčním centru KAM, Malenovice 146 si objednává každý přihlášený účastník sám už nyní dle pokynů on line rezervačního formuláře.

Ubytovací prostory si můžete prohlednout na adrese www.malenovice.com Nebude-li kapacita dostačující, můžete zkusit ubytování na www.hotelpetrbezruc.cz nebo www.rajskabouda.cz Srdečně se těšíme na setkání s Vámi!

Rada pobočky Severní Morava AKP ČR