Malenovice 2021


Odborné symposium klinických psychologů

19½. PSYCHOTERAPEUTICKÝ VÍKEND V BESKYDECH

se uskuteční ve dnech 9-11.10.2021

s hlavním hostem

PhDr. Michaelem Václavíkem

s tématem

Náročný pacient v psychoterapii

aneb

Kdy a proč běžné metody selhávají?

Psychodynamická teorie a praktické modifikace léčby.

a s dalšími praktickými příspěvky od našich kolegyň a kolegů z regionu k tématům souvisejícím s naší odborností.

V sobotu 9.10.2021 ve 13:30 hodin proběhne

Oblastní shromáždění pobočky.

Zveme zájemce o aktivní účast k PROMÝŠLENÍ SVÝCH TÉMAT

a přihlášení k aktivní účasti do 5.9.2021 a pasivní do 30.9.2021

Jsou možné tyto formáty: přednáška v rozsahu 30-45 minut, sdělení 15 minut, workshop 90 minut.

Akce bude akreditována v rámci systému Celoživotního vzdělávání klinických psychologů.
1. KONFERENČNÍ POPLATEK

Vzhledem k navýšení členských příspěvku a eventualitě možných vládních opatření jsme se rozhodli pro následující:


  • pro členy AKP ČR pobočka Severní Morava- příspěvk dobrovolný

  • pro členy ostatních poboček - příspěvk dobrovolný

  • pro nečleny AKP ČR - 1.200,- Kč

  • studenti prezenčního studia - 100,- kč

  • aktivně přednášející – zdarma


Konferenční poplatek či dobrovolý příspěvek převeďte na bankovní účet AKP ČR pobočka Ostrava: 183295058/0300, v.s. 12021,

do zprávy pro příjemce uveďte své PŘÍJMENÍ + MALENOVICE 2021.

2. Přihlášení na ubytování a stravu v hotelu KAM

Ubytování a stravu v Konferenčním centru KAM, Malenovice 146 si objednává každý přihlášený účastník sám už nyní dle pokynů on line rezervačního formuláře:

Prosíme ty, co se přihlašovali na jarní konferenci, aby tak učilili znovu. Pokud někdo uhradil zálohu a nepožadoval ji vrátit, u rezervace bude dohledána. Ubytovací prostory si můžete prohlednout na adrese www.malenovice.com Nebude-li kapacita dostačující, můžete zkusit ubytování na www.hotelpetrbezruc.cz nebo www.rajskabouda.cz Srdečně se těšíme na setkání s Vámi!

Rada pobočky Severní Morava AKP ČR

Program

Sobota 9.10.2021


11.00-12.00 Setkání rady pobočky

13.00-14.00 Oblastní shromáždění AKP ČR pobočky Severní Morava

(pro nečleny je zpoplatněno 200 Kč)


14.00-15.00 Registrace


15.00-16.30 Zahájení odborného sympozia

15.00-15.45 PhDr. Machová, MUDr. Uhlíř: Multidisciplinární tým pro děti s

adolescenty (45 min)

15.45-16.30 PhDr. Mayzlíková, MUDr. Perničková: Transgender z pohledu

psychologa a sexuologa (45 min)


16:30-17:00 Coffeebreak


17.00-18.30

17.00-17:45 PhDr. Rutová: TAT v kazuistikách ( 45 min)

17.50-18.30 Mgr. Vaštylová: Imaginativní traumaterapie v podmínkách

akutního psychiatrického oddělení (45 min)


18.30 Večeře


19.30-21.00 hlavní host – PhDr. Václavík: Náročný pacient v psychoterapii

aneb Kdy a proč běžné metody selhávají?

Neděle 10.10.2021


7.30 Snídaně


8.30-10.00 hlavní host – PhDr. Václavík: Psychoterapeutické postupy v

léčbě pacientů s osobnostními deficity


10.00-10.30 Coffeebreak


10.30-12.00 hlavní host – PhDr. Václavík: Hlubší pochopení vnitřní

psycho(pato)logie pacientů s osobnostními deficity
12.00 Oběd


14.30 – 16.00

14.30-16.00 PhDr. Nilius: Meziresortní návaznost psychologické péče o děti

a dospívající (90 min workshop)


16.00-16.30 Coffeebreak


16.30-17.30

16.30-17.15 Mgr. Gruszcyk: Případ paní L&L - setkání s DID v

psychoterapii/kazuistika (45 min)

17.15-17.30 Prim. MUDr. Samson: DID z pohledu psychiatra a novinky

Psychiatrického oddělení Nemocnice Havířov (15 min)


17.30 Večeře


19.00- 21.00 „večerní oddychové překvapení“ a večerní rautPondělí 11.10.2021


8.00 Snídaně


9.00 - 13.00

9.00-9.45 Mgr. Švancarová: Z každého z nás dýchá naše vlastní pýcha

(45 min)

9.45-10.00 PhDr. Panáček: Homesharing – sdílení péče o děti s handicapem

(15 min)

10.00-10.15 PhDr. Staňová: Představení služby CDZ (15 min)


10.30 - 11.00 Coffeebreak, uvolnění pokojů


11.00-11.45 Mgr. Hendrychová a Mgr. Bartošová: Ideál a realita možnosti

dětského psychiatrického odd. PN Opava (45min)


11.45-13.00 diskuze, ukonceni sympozia a oběd