2023


Odborné symposium klinických psychologů

21. PSYCHOTERAPEUTICKÝ VÍKEND V BESKYDECH

  se uskuteční ve dnech 21-23.4.2022

s hlavními hosty

MUDr. Kryštofem Kantorem a MUDr. Jakubem Vaňkem

s tématem 

Schématerapie jako hravý klíč k hraničnímu srdci

a s dalšími praktickými příspěvky od našich kolegyň a kolegů z regionu k tématům souvisejícím s naší odborností.

V sobotu 22.4.2023 proběhne oblastní shromáždění pobočky s volbami do rady naší pobočky.

Zveme zájemce o aktivní účast k PROMÝŠLENÍ SVÝCH TÉMAT 

a přihlášení k aktivní účasti do 15.2.2023 a pasivní do 31.3.2023

Jsou možné tyto formáty: přednáška v rozsahu 30-45 minut, sdělení 15 minut, workshop 90 minut.

Akce bude akreditována v rámci systému Celoživotního vzdělávání klinických psychologů.1. KONFERENČNÍ POPLATEK


Konferenční poplatek je od 30.3.2023 možné uhradit pouze na místě v hotovosti. Děkujeme za pochopení.

2. Přihlášení na ubytování a stravu v hotelu KAM

Ubytování a stravu v Konferenčním centru KAM, Malenovice 146 si objednává každý přihlášený účastník sám. 

Ubytovací prostory si můžete prohlednout na adrese www.malenovice.com Nebude-li kapacita dostačující, můžete zkusit ubytování na www.hotelpetrbezruc.cz nebo www.rajskabouda.cz  Srdečně se těšíme na setkání s Vámi! 

Rada pobočky Severní Morava AKP ČR 

Program

Pátek 21.4.2023


15:30-16:15  Registrace


16:15-18:00 Přednáškový blok I.

16:15-17:45 Mgr. Majetný- Cestou pohádek, Využití teorie Erika Eriksona v terapeutické praxi přímo pohádkovou formou  (90  min)17:45-18:00 PhDr. Koťátková, tichý spoluautor prof.PhDr. Vybíral - Vzpomínka na Zdeňka Riegera (15 min) 

18:00-19:00 Večeře

19:00-20.30 Přednáškový blok II.


19:00-19:45 Mgr. Ožanová -  Dělat vlny - o společenské odpovědnosti v psychoterapii (45 min) 19:45-20:30 Mgr. Krobová, Bc. Krobová - Co bychom měli vědět o queer lidech (45 min)

Sobota 22.4.2023


7:30 Snídaně

8:30-10:00 : Přednáškový blok III.


8:30-8:45 PhDr. Staňová -. Léčba po léčbě (15 min)8:45-9:15 Mgr. Kubica - Psycholog a (chirurgická) léčba obezity (30 min)9:15-9:30 Mgr Chladová - Otevřený dialog v praxi (15 min )9:30-10:00 Mgr. Švancarová - Ztište hlas nevole a naslouchejte hlasu mlčení (30 min)

10:00-10:30 Coffeebreak

10:30-12:05 : Přednáškový blok IV.


10:30-11:10 Mgr. Ptáček, Mgr. Gebarová-  PSYCHOPAD-nový informační systém pro klinické psychology (40 min)11:10-11:50 PhDr. Nilius - Odklad školní zralosti pohledem klinické psychologie - screening školní zralosti (40 min)11:50-12:05 Mgr. Kvardová - Dětský stacionář pro dětí 6-12 let - náš raný psychomotorický vývoj (15 min)

12:00  Oběd14:00 – 15:30 MUDr. Kantor, MUDr. Vaněk - hlavní hosté blok I. 

Hraniční porucha osobnosti: neřešitelný strašák nebo nevyhnutelná součást péče o duševní zdraví?

15:30-16:00 Coffeebreak


16:00-17:30 MUDr. Kantor, MUDr. Vaněk - hlavní hosté blok II.

Schématerapie jako hravý klíč k hraničnímu srdci. (Zážitkový workshop s technikami schématerapie v rámci třetí vlny KBT)


17:30-18:30 Večeře

19:00-20:00 kulturní program

20:00 Večerní raut


Neděle 23.4.2023


7:30 Snídaně


8:30-10:00 MUDr. Kantor, MUDr. Vaněk - hlavní hosté blok III.  

Mezi světy (odborníků a pacientů) aneb multidisciplinární léčba na Klinice psychiatrie. (Představení našeho terapeutického programu, spolupráci psychiatrů, psychologů, sester a dalších vč. zástupců různých psychoterapeutických směrů v péči o pacienta)

10:00-10:30 Coffeebreak10:30-12:00 


Oblastní shromáždění AKP ČR pobočky Severní Morava a volby do rady pobočky Severní Morava pro další období


12:00  Oběd a ukončení